Grav språkstörning

Vad innebär det att ha grav språkstörning?

Grav språkstörning är en språklig funktionsnedsättning där den språkliga förmågan är nedsatt på olika sätt och i olika omfattning för olika individer.
1-2 % av svenska befolkningen har grav språkstörning.

Projektet med metodhandledning har/är riktat till ungdomarna som har språkstörning som singeldiagnos.
Det finns expressiv språkstörning som innefattar språkproduktionen med uttal och grammatik och så finns det impression språkstörning som innebär att man har svårigheter med att uppfatta och förstå verbal information. Ofta vid grav språkstörning har man både ock i olika omfattningar.
Många som har grav språkstörning har även ett begränsat arbetsminne och därför behöver man extra tid för att kommunicera, men också tid med pauser för att bearbeta informationen och agera därefter. Förutom tid behöver ofta personer med grav språkstörning möjlighet till repetition för att ta till sig informationen och bearbeta den.

Sammanfattning över vilka svårigheter det innebär att ha grav språkstörning :

- Svårt att uttrycka sig

- Svårt att tolka mimik och gester

- Svårt att förstå vad som sägs

- Svårt att hitta orden

- Svårt att hålla koncentrationen länge

 Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens