Pedagogiska tips

 1. Kommunikation

Kommunikation till deltagarna under träffarna men också mellan träffarna så alla deltagare får ta del av innehållet men också bidra med sin ”stämma” utifrån sin egen förmåga utgår ifrån

- Ge tid även extra tid, för låta informationen sjunka in för att ungdomen ska hitta orden och kunna formulera sig

- Tala tydligt, enkelt och långsamt

- Enkla ord, undvik till exempel metaforer

- Fokuserad lyssnade på deltagaren så att deltagaren upplever att den blir sedd under samtalet.

- Turtagning Eftersom ungdomarna inte tar plats och pratar, behöver ledaren/pedagogen se till att alla ungdomar blir sedda och får sin tid att uttrycka sig. Exempel kan vara att en och en svarar på en fråga man har ställt. Väntar in och låter svaren komma, och sen gå runt så alla får chansen att svara

 2. Struktur

Struktur för att underlätta inlärningen hos deltagarna och skapa en gynnsam miljö för utveckling, med uppföljning efter träffarna – vad vi har gjort? Förberedande information inför träffarna – vad vi ska göra och eventuellt tänka att ta med?
Följ upp vad träffen har innehållit via mail, sms eller en gemensam mötesplats på webben.

 3. Fysiska träffar

Träffarna sker både i fast lokal men även i andra miljöer där möjlighet till film- inspelning, biobesök mm. Viktigt är att det inte är för mycket störande ljud utifrån eftersom det försvårar inspelningen av filmer.

Pauser
Då deltagarna har kort arbetsminne behöver de syretillsättning, därför vävs det in micropauser, bensträckare och vädring av lokaler. Dessa micro pauser kan ibland behöva vara individuella och även att någon deltagare behöver lämna den gemensamma rummet för återhämtning.

Fika
Fika är viktigt då ungdomarna kan knyta kontakter med varandra. Som cirkelledare, tar man en stödjande roll och låter ungdomarna styra dialogen. De som har svårt att uttrycka sig där ska av cirkelledaren få ett stöd med att låta få tid att uttrycka sig eller bjuda in deltagaren i samtalet.

 4. Stärka framgångarna

Då många av dessa ungdomar gång på gång misslyckats i den traditionella skolan är det viktigt att de får känna sig nöjda med sina erfarenheter i cirkeln. En del av filmmomenten är att tala och det passar inte alla. Här är det viktigt att man har en plan B. I vårt projekt var det en deltagare som inte ville prata och då la vi till ljud eller den fick vid ett moment enbart arbeta med stillbilder.

 5. Inlärningstil

Cirkeln är baserad på praktiska övningar med så lite som möjligt teoretisk kunskapsöverföring. De instruktioner som behövs ges som exempel hur man skapar en animation sker via filmer. På så sätt tar man tillvara på målgruppens styrka som är bland annat de visuella förmågan. Visuell och praktiskt upplägg ska vara basen utifrån deltagarnas egna styrkor i inlärning och kunskaps inhämtning.

Erfarenheter av misslyckande från skolans värd är ofta stort, då skolan ej har så mycket kunskap om denna målgrupp.

 

Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens