Filmpedagogiskt upplägg


De programmen som användas har varit i-stop för animationerna och i-movie för filmredigeringen.

A. Film med olika filmscener

Deltagarna blir introducerade i olika scener Totalbild visar miljön filmen utspelar sig i.

Helbild visar handlingen i filmer

Halvbild visar dialog

Närbild visar känslor

Extrem närbild bygger upp dramat i filmen Därefter får deltagarna testa att spela in de olika scenerna.

Sedan sätts scenerna ihop till en film.

Lägg på ljud som skapar den stämningen deltagarna vill förmedla.

 B. Animation film

Börja med att visa instruktionsfilmen

 

http://www.youtube.com/watch?v=NU5vz5MyWKk  om hur man skapar en animationsfilm.

Deltagarna får sedan rita bildmanus. Sedan skapas lerfigurer med lera (plastelina) som inte torkar, för att figurerna ska kunna vara rörliga vid inspelningen. Med skokartong där två sidor klipps bort, dekorera man en miljö av collage med veckotidningar och annat pappersmaterial.

Två och två arbetar med inspelningen. En fotograferar förflyttningarna och den andre förflyttar figurerna i handlingen.

Sista momentet är redigeringen som sker i programmet i-stop, där även röst, ljud och musik läggs på.

 C. Dokumentär ”Filmen om mig själv”

Deltagarna arbetar med sin filmidé, med frågor de vill ha med i intervju, foto och i vilka miljöer de vill bli filmade i.
Inspelningen sker två och två. Därefter arbetar man med redigeringen i programmat i-Movie.

  Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens