Flexibelt lärande

DEL 1. MMS/SMS med film och bilder

En till två dagar efter varje träff sänds sms till varje deltagare Under träffarna dokumenteras aktiviteterna med foto och film via iPad av cirkelledaren som använder materialet sedan i det flexibla lärande mellan de fysiska träffarna.

Via mms sänds till var och en av deltagare film med berättarröst av cirkelledaren eller foto med kortfattat enkel text över vad som har gjorts under träffen. På så sätt stödjer man ungdomarnas inlärningsminne och bygga upp deras arbetsminne. Samtidigt som ungdomarna kan ha filmsnuttarna eller bilderna som ett underlag för att berätta för familjen vad de har gjort under träffen.

Två dagar innan varje träff skickas sms till deltagarna om vad som ska ske under nästa träff och om det är något de ska förbereda sig med någonting eller ta med sig till träffen

Denna kommunikation kan ske även på community men det är större chans att ungdomarna inte missar informationen som det sker via sms.

När sms kontakten är väl etablerad uppmuntras ungdomar att själva förmedla sig med cirkelledaren så det inte hela tiden ska gå genom föräldrarna, då ökar man ungdomarnas självständighet. Då de själva skickar sms till cirkelledaren är det av vikt att cirkelledaren svarar tillbaka, för att ungdomarna ska känna sig sedda och tycka det är lönt att föra en kommunikation.

 DEL 2 Videokonferens

För att ungdomarna ska upptäcka vilka möjligheter som finns att tillgå i det flexibla lärande har vi haft moment med videokonferens. Sker genom folkbildningsnätets hemsida http://hem.folkbildning.net/ där man kan boka in sig i ett konferensrum. Då ofta videokonferens har karaktär av samtal får man lägga upp de videokonferenserna lite annorlunda för att anpassa målgruppen. Att anpassa videokonferenserna så att fokusen förflyttas från verbal kommunikation till visuell kommunikation med gemensam visning av filmer och foto. Tillsammans ser vi på filmerna som ungdomarna har skapat på de gemensamma träffarna. Här ges även möjlighet att självstudier med att själv skapa en kortfilm på någon minut med ipad och sedan visa upp den för gruppen vid videokonferensen. Den sista i projektet fick deltagarna spela in en kortfilm om deras husdjur. Efter sett den tillsammans kunde gruppen ställa enkla frågor om filmprocessen eller husdjuret.

 

 Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens