Bilder

Filminspelning

Filminspelning

Här har deltagarna förberett sig för inspelningen, lerfigurerna som får utgöra karaktärerna och scenen. Scenen som är gjord med en kartong är tejpad på bordet för att ligga stilla under hela inspelningen. Till själva inspelningen används en iPad monterad på ett stativ.

 

 

Skapa lerfigurer

 

Skapa lerfigurer

När bildmanuset var klart var det dags för nästa moment för deltagarna som var att skapa karaktärer. Dessa karaktärer skulle vara möjliga att röra sig under filminspelningen därför fick deltagarna arbeta med mjuk lera som inte torkade.

 

 

 

 

Skapa lerfigurer

 

Skapa lerfigurer

Deltagarnas kreativitet är stor och arbetet med lera ger dem stora möjligheter att få utlopp för sin egen kreativitet. Några deltagare använder sig enbart av lera, andra kompletterar med piprensare och plastmuggar. Genom de material deltagarna har tillgängligt blir de inte begränsade för sin personliga uttrycksfullhet.

 

 

 

 

Manusarbete 2

 

Manusarbete

Här skapas ett filmmanus. Under kursen skulle varje deltagarna skapa  egen story och filma animation . Istället för att skriva filmmanus fick de rita  filmmanus. Eftersom deltagarna har språkliga begränsningar utgick vi ifrån deras styrkor som blanda annat var deras visuella förmåga.

 

 

 

 

Manusarbete 1

 

 Manusarbete

Till inspelning av animation började deltagarna att skapa manus.  Vi arbetade utifrån en modell med bildmanus, där bilder ritades och fick vara bärande av story och som komplement fick cirkelledaren skriva stödord vid sidan av bilderna .

 

 

 

 

Kartongscen

 

 Kartongscen

Sista momentet innan själva inspelningen är att skapa en miljö där animationen ska spelas in i.Två sidor och botten av en kartong används för att skapa kulissen. Från tidningar, färgpennor och färger dekorerades kulissen.

 

 

 

 

 

Snigeläventyret

 

Snigeläventyret

Sista momentet arbetade deltagarna individuellt med sina egna filmer för redigeringen av filmerna som innebär, finputsningen av scenerna genom klippa bort vissa scener, lägga in dialog och musik. Skapa inledning med titel och avslutningen med medverkande. Detta arbete gjordes i programmet i-movie.

 

 

 

 

 

Skapa film

 

Skapa film

Här har deltagarna förberett sig för inspelningen, lerfigurerna som får utgöra karaktärerna och scenen. Scenen som är gjord med en kartong är tejpad på bordet för att ligga stilla under hela inspelningen. Till själva inspelningen används en iPad monterad på ett stativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation