Välkommen

Välkommen till redovisningen av vårt projekt
”Med filmen som språk”

för ungdomar och unga vuxna med grav språkstörning i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.

copy-filmbild1.png

        "Här vill vi dela med oss av de erfarenheter vi har gjort under projektets gång
      och även inspirera andra till att ge ungdomar och unga vuxna möjligheter att arbeta
      med filmen som språk och därmed fokusera på möjligheter istället för svårigheter".

Projektledning
Britt-Marie Jobacker, regionchef SVs regionförbund i Skåne
Carina Lännerberg, avdelningschef SV Lundabygden
Rinella Grahn, projektledare/cirkelledare
Ingrid Johansson, webbmaster

 

  Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens