Presentation

Presentation_20131119_0003

Presentatation av projeket

Projektledning
Britt-Marie Jobacker, regionchef SVs regionförbund i Skåne
Carina Lännerberg, avdelningschef SV Lundabygden
Rinella Grahn, projektledare/cirkelledare

 Syftet

 • Utveckla metodmaterial för flexibelt lärande för unga med språkstörning
 • Deltagarna arbetar ”Med filmen som språk” – via digitala kanaler
 • Ge ungdomar och unga vuxna möjlighet att uttrycka sig på annat sätt än genom tal
 • Fokus ligger på deltagarnas styrkor och intressen – inte deras svårigheter. Vi utgår från lusten som drivkraft.
 • Anpassa folkbildningens metoder till målgruppens förutsättningar och digitala plattformar.
 • Kompetensutveckling för cirkelledare, kulturledare och anställda

Mål

 • Vi vill stärka ungdomar och unga vuxna med diagnosen språkstörning i att kunna ha en aktiv fritid,  eget skapande, intressebaserande lärande.
 • Skapa verktyg för att närma sig arbetsmarknaden genom flexibelt lärande.
 • Kompetensutveckling och ökad kunskap för utbildare, cirkelledare, föreningsledare som möter målgruppen unga vuxna med språkstörning.
 • Utbildnings/metodmaterial lärstödjande processer och digitala metoder

Målgrupp

 • Ungdomar i högstadiet och gymnasiet
 • Ledare och anställda

 Beskrivning

Projektet har genomförts i samverkan med SV Lundabygden där studiecirkeln har genomförts, rekrytering av deltagare, kontakter med filmpedagog mm.

Vi har utgått från studiecirkeln som form – med ett fritt och frivilligt deltagande. Där deltagarna och ledarna i nära samverkan arbetar med innehåll, utformning och metod för att nå det gemensamma målet i cirkeln. Hela projektet har varit en läroprocess för ledare, deltagare och SVs anställda – där vikten av kunskap och förståelse har varit viktiga delar för ett utvecklande arbete. Erfarenheter har delats med via hemsida, möten och spridningsaktivitet för anställda inom SV.

 

 Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens